Excel Tips [その他]

シート内で入力されている行数を取得する

書式

対象のシート.Range(対象とする列の先頭).End(xlDown).Row

Sheet1のA列を基準として、入力されている行数を求める

Sub GyoSuuSample_01()

  Dim sheetXXX      As Worksheet
  Dim GyoSuu       As Worksheet

  Set sheetXXX = Worksheets("Sheet1")
  
  lngLineNum = sheetXXX.Range("A1").End(xlDown).Row

End Sub